Tạo Live OS,Distro, khởi động từ USB …

> Bài viết liên quan đến việc tạo cá live os, boot/cài đặt hệ điều hành (OS) từ usb, tạo các disto tùy chỉnh v.v. 

1.Chạy windows 8.1 từ USB (khác với tạo USB để cài đặt windows):

a/ download WinToUSB.
Lưu ý: chương trình chạy có thể bị lỗi (nhất là với windows 7) có thể do bug của chương trình hoặc file ISO, có thể thử download version cũ hơn để kiểm tra (vd: version 1.6)

b/ download windows 8.1 iso file

c/ chạy wintoUSB

i. Chọn file ISO download ở bước (b)

ii. Chọn ổ đĩa đích (destionation disk) -> ở đây là ổ USB và ‘system partition’ & và ‘boot partition’ cùng trỏ về  ‘destination disk’ (đánh dấu chọn vào cả 2 như hình).

Note: system partion chứa các thư mục của windows (c:\windows, c:\program file v.v.); boot partion chứa các tập tin cho việc khởi động windows.

wintousb_disk selection

chọn ổ đĩa đích, chọn system và boot partion

iii/ dợi install và boot máy từ USB (các bước boot máy từ USB không thể hiện trong bài viết)

wintousb_copying

Đợi WinToUSB cài đặt xong và boot máy từ USB.

1.Chạy windows 7 từ USB (dùng VHD win 7 compact):

VHD là định dạng file ảo của Virtual box, chương trình tạo ổ USB từ file VHD (chứa cả hệ điều hành và chương trình đã cải). USB sau khi tạo có thể boot từ máy tính, với windows 7 cùng chương trình/setting đã được cài sẵn

a/ Cài windows 7 trong virtual box, lưu ý chọn kiểu file VHD khi tạo máy ảo, các bước tạo máy ảo windows 7 không trình bày trong bài viết này

live windows 7_VHD create

Tạo máy ảo với loại ổ cứng ảo là VHD (virtual hardisk type)

b/ chạy chương trình “VHD W7 compact” để tạo ổ đĩa USB tử file VHD vừa tạo

live windows 7_USB create.JPG

Tạo bootable USB từ file VHD của chương trình virtual box

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s