Kiểm soát mạng ảo trong vmware workstation

1.Virtual network editor (bridged vmnet)

Trong vmware workstation (10) cho phép kiểm soát việc mapping giữa card mạng ảo VMNIC với adapter trên host thật. Nếu để việc mapping này diễn ra tự động thì sẽ rối trong việc kết nối thông quan hình thức Brigde hoặc Nat. Các kiểm soát việc mapping này: vmworkstation > edit > virtual network editor. Trong ví dụ bên dưới là việc ép VMNet ở bridge mode sử dụng card mạng LAN vật lý trên host, để các máy ảo có thể connect ra bên ngoài thông qua card mạng LAN này:

vmware worksation-VIRTUAL NETWORK EDITOR.jpg

chỉ định NIC thật với bridge vmnet (VMnet0). Cấu hình cho Host-only hay NAT thì chọn các VMNet khác (1 or 8 v.v.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s