Lab – virtual (sys/net) testing environment (p.1)

/*  Mục đích lab: settup một môi trường system + network trên một máy để có thể thử nghiệp phần mềm, code, triển khai các hệ thống IT thông dụng: Windows (AD, mail exchange, sharepoint, mssql v.v.); Linux (web hosting, php, java, db, dns, mail, v.v.); Network/Security (pfsense, iptables, v.v.) */


Lab configuration

0/ Virtulization flatform

VMware workstation 12 (client)

1/server

windows server 2012 (AD, DNS, DHCP, mail)

linux redhat enterprise (DNS, HTTP, Mail, Firewall, DB, PHP)

2/client

windows 7

ubuntu

3/network/firewall

1 vm firewall pfsense (3 chân, 2 chân thuộc vmnet bridge và 1 chân thuộc vmnet NAT để đi ra ngoài)


Lab settup

i/ Network-Firewall  & 1 client (win7)

pfsense đóng vai trò là Router và firewall trung tâm, settup như sau

i/ chọn file iso để download: [pfSense-CE-2.3.1-RELEASE-i386.iso.gz] (architecture: ỉ86-32bit; platform CD image; file type: install)

ii/ create vm: RAM = 104, HDD = 6 GB, NIC = 3

vmware virtual network setting.JPG

vm được install 3 card mạng vmnet-0, vmnet-2, vmnet-8 ==> thiết lập trong pfsense wan (le1=vmnet8/wireless card); lan (le0 = vmnet0/ethernet card)

ii/ client: windows 7 (1 nic bridge – gateway = server nic), test đi được internet qua server

lab_env_networkclient.JPG

win7 vm được cài đặt 1 bridge nic (vmnet0 = ethernet card).
Tested! có thể ping từ client qua pfsense, đến google
client ——–<lan:192.168.1.1> pfsense <wan:192.168.100.14>——{internet}

pfsense web config.JPG

pfsense webconfig từ win7 (default username password login: admin/pfsense)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s