Thử nghiệm – Tự động hóa – Arduino (setup & chạy thử)

/*Thử nghiệm cơ bản với Arduino*/


0/ Giới thiệu chung:

Arduino (tên công ty/dự án/cộng đồng) là bảng mạch (board) vi xử lý, dựa trên nền tảng nguồn mở về phần cứng và phân mềm. Bảng mạch được tạo thành từ nghiều sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau, với:

Thành phần trung tâm là chip vi xử lý,
Các chân giao tiếp vào/ra (I/O) đa năng,
Cổng giao tiếp với máy tính qua USB (cung cấp nguồn và cũng để dùng nạp chương trình)

Để lập trình cho bảng mạch, có IDE (integrated development evironment) <kiểm tra lổi và nạp/chạy chương trình trên chip vi xử lý).


1/ Chạy IDE, viết và nạp chương trình đầu tiên

i. download IDE (https://www.arduino.cc/download_handler.php)
IDE này sử dụng cho mạch arduino uno r3 (made in italy – có thể mua nhiều nơi ở VN, giá ~ 170k)

ii. Cài đặt IDE (lưu ý có cái driver usb uno trong quá trình cài đặt)

arduino-ide-firstSketch.JPG

Chạy arduino IDE, set cổng USB theo vị trí cắm dây board mạch (trong hình là USB COM3)

iii. Viết và kiểm tra cú pháp (code verify)

Chương trình đầu thử nghiệm: bật tắt led (nối với cổng I/O #13) sau mỗi 5 giây:

/*blink led*/
void setup()
{
 pinMode(13, OUTPUT); // set digital pin 13 to output
}

void loop()
{
 digitalWrite(13, HIGH); // turn on digital pin 13
 delay(5000); // pause for five second
 digitalWrite(13, LOW); // turn off digital pin 13
 delay(5000); // pause for five second
}

iv. nạp và chạy thử

Menu Sketch > Verify/complie (ctrl + R) để kiểm lỗi và complie
Menu Sketch > Upload (ctrl + U) để nạp vào vi xử lý

Kết quả, led cam (L-led) bật tắt sau khoảng mỗi 5 giây

arduino-LLed-13 pin-1st programRun.JPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s