Lỗi & khắc phục – vmware error

/* các lỗi gặp phải và cách khắc phục, đã  thành công lúc xử lý */

1. vmware workstation/player: “cannot read vmdk file, vmdk file error” –>

>>>    xóa các thư mục .lck, khởi động lại vm

Continue reading

Advertisements