” Kiến thức là sức mạnh !

Tập trung vào 20 cốt lõi để đạt được 80 kết quả … hãy cùng chia sẻ!

Dường như hiểu biết rộng, khả năng tổng hợp và xâu chuỗi các mảng công nghệ, khoa học, kỹ thuật ngày càng quan trọng đối với người làm việc trong lĩnh vực CNTT … 

Advertisements